Fundacja ustanowiona została Aktem Notarialnym w dniu 05.07.2006 roku przez Fundatora Stefana Wójcickiego – kaskadera filmowego. Dnia 20.09.2006 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000264171.

Idea założenia Fundacji „Połączeni Pasją” zrodziła się w środowisku kaskaderów filmowych – z myślą o artystach, sportowcach, kaskaderach, którzy poprzez realizację własnych pasji dają ludziom chwile emocji, uśmiechu i wzruszeń, ale pomimo profesjonalizmu i dbałości o zdrowie i wśród nich zdarzają się wypadki, choroby czy inne nieprzewidziane okoliczności, które powodują, że Ci wspaniali i silni ludzie wraz z rodzinami stają w obliczu choroby, kalectwa, bezradności.

Fundacja pomaga również dzieciom oraz osobom dorosłym nie związanym na co dzień ze sztuką czy sportem.

Obecnie Fundacja ma pod stałą opieką 107 osób, którym pomaga w sposób ciągły, poprzez zapewnienie bieżącej rehabilitacji. Refundujemy również koszty leczenia i leków oraz turnusów rehabilitacyjnych naszym podopiecznym.

Celem najważniejszym Fundacji, oprócz bieżącego wsparcia w leczeniu i rehabilitacji, jest dążenie do stworzenia Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego, w którym podopieczni Fundacji odzyskiwaliby siły, powracając do sprawności, do pracy, czy też mogliby po prostu godnie żyć i rehabilitować się.

Nasze cele realizujemy głownie poprzez realizację projektów kulturalnych, koncertów, pokazów, kwest z których pozyskane środki przeznaczamy na działania statutowe.

Nasza Fundacja jest dla osób potrzebujący i dla ich bliskich oraz dla nas pracujących… bo nigdy nie przewidzimy kiedy utrata zdrowia zepchnie nas na margines życia…

 

Baza sprawozdań finansowych i merytorycznych OPP
Aby zobaczyć sprawozdania naszej Fundacji wpisz: Fundacja Połączeni Pasją – KRS 0000264171


Statut Fundacji

Pobierz (PDF)

Nasi podopieczni